Palaa takaisin | Tulosta

Kouvola Innovation Oy
Tapahtumatuloste - MARKKINAVUOROPUHELU KUUSANKOSKEN YHTENÄISKOULUN UUDISRAKENNUSURAKASTA 28.9.

28.11.2021

MARKKINAVUOROPUHELU KUUSANKOSKEN YHTENÄISKOULUN UUDISRAKENNUSURAKASTA 28.9.


Tavoitteena on rakentaa Kuusankosken yhtenäiskoulusta vähähiilinen puukoulu, mikä toteuttaisi hankinta- ja ympäristöohjelmalle asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi.

Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa markkinoiden valmiutta vastata hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin sekä keskustella yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa hyvistä realistisista vaihtoehdoista, joilla tavoitteita saadaan edistettyä. Hanke on mukana KEINOn toteuttamassa Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmassa.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan kaksivaiheisena:

• ti 28.9.2021 klo 13 – 16 pidetään kaikille yhteinen tilaisuus, jossa esitellään hankkeen tämän hetkinen tilanne ja aiheet, joihin erityisesti toivotaan osallistujilta näkemyksiä ja ajatuksia.
• to 7.10.2021 klo 13 – 15 käydään urakasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa syventävä keskustelu ensimmäisessä tilaisuudessa esitellyistä aiheista.

Jälkimmäiseen markkinavuoropuheluun osallistuminen edellyttää ensimmäiseen tilaisuuteen osallistumista.

Ilmoittautuminen markkinavuoropuhelun 1. osaan päättyy 27.9.2021 klo 16. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin (Teams). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja lisätietoja tilaisuuksien sisällöistä sekä niihin valmistautumisesta.

Lisätiedot:
Marita Melkko
Hankinta-asiamies
Kouvolan Innovation Oy
Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola
Puh. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi